_

Ana Konular


 • Çocukluk Çağı Rutin Aşıları
 • Çocukluk Çağı Rutin Dışı Aşılar
 • Çocukluk Çağı Taramaları
 • Çocuk Acilde Sık Görülen Zehirlenme Vakalarına Yaklaşım
 • Çocuk Acilde Disritmi Tanı ve Yönetimi
 • Pediatrik Akut Respiratuvar Distress Sendrom
 • Sepsis ve Septik Şok
 • Afetlerde Çocuk Acilde Hasta Yönetimi
 • Crush (Ezilme) Sendromu
 • İştahsız Çocuk
 • Sık Hastalanan Çocuk
 • Tirozinemi tip 1: Tedavi Edilebilir Bir Kolestaz Nedeni
 • Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıklarının Değişen Yüzü
 • Otitis Media ve Tedavisi
 • İklim değişikliği ve Alerjik Hastalıklar
 • Karaciğer Enzimleri Yüksek Olan Çocuk Hastaya Yaklaşım
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi Ulusal Tarama Programı
 • Çocuklarda Onkolojik Aciller
 • Metabolizma Penceresinden Tedavi Edilebilir Hepatosplenomegali Nedenleri
 • Spinal Müsküler Atrofi: Güncel Gelişmeler
 • Güncel Bilgiler Işığında PFAPA Sendromu
 • Olgularla Akut Cerrahi Karına Yaklaşım
 • Çocuklarda Transfüzyon: Ne Zaman Yapalım? Sık Rastlanan Sorunlar
 • Kalp Yetersizliğinde Yeni Tedavi Yöntemleri
 • Prematüre Bebeğin Uzun Süreli TakibiKongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler